Hoeveel Watt Is 6 Ampère? Uitleg en Berekening

Het omrekenen van ampère naar watt is een vraagstuk dat vaak voorkomt bij elektrotechnische berekeningen. 6 ampère staat gelijk aan watt afhankelijk van de spanning, oftewel het voltage, in het elektrische circuit. De formule die gebruikt wordt voor deze conversie is P (Watt) = I (Ampère) × V (Voltage).

Als we uitgaan van een standaardspanning in Nederlandse huishoudens, die meestal 230 volt is, dan kunnen we eenvoudig berekenen hoeveel watt 6 ampère precies is. Door simpelweg de stroomsterkte te vermenigvuldigen met de spanning krijgen we het vermogen in watt. Dus voor een netwerk met een spanning van 230 volt zou 6 ampère neerkomen op 1380 watt.

Dit betekent dat als je apparaten hebt die samengeteld niet meer dan 1380 watt verbruiken, ze veilig op een zekering van 6 ampère aangesloten kunnen worden zonder de zekering te overbelasten. Het’s belangrijk om dit goed in de gaten te houden omdat overbelasting kan leiden tot mogelijk gevaarlijke situaties zoals kortsluiting of brand.

Wat is ampère?

Ampère, vaak afgekort tot ‘amp’, is de eenheid van elektrische stroom in het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI). De term is vernoemd naar de Franse natuurkundige André-Marie Ampère, die wordt beschouwd als een van de grondleggers van de elektrodynamica. Elektrische stroom verwijst naar de hoeveelheid lading die per seconde door een geleider beweegt.

 • Elektrische stroom wordt gemeten in ampère.
 • 1 ampère staat gelijk aan 1 coulomb per seconde.

Stel je voor dat water door een pijp stroomt; in dit geval kunnen we ampère zien als de hoeveelheid water die elke seconde doorloopt. Hoe meer lading of ‘elektronen’ er per seconde passeren, des te hoger de stroming – oftewel het aantal ampères.

In huishoudelijke elektronica komen we vaak labels tegen met specificaties zoals ’16A’. Dit vertelt ons dat het apparaat veilig kan opereren met een maximale stroomsterkte van 16 ampère. Het is essentieel om deze waarden niet te overschrijden om oververhitting en mogelijke schade te voorkomen.

Het gebruik van zekeringen en automaten in onze elektrische systemen helpt om apparaten binnen veilige werkingstroomsterkte te houden. Deze beveiligingsmechanismen onderbreken automatisch het circuit wanneer ze detecteren dat de stroom groter is dan waarvoor ze zijn ontworpen.

Voorbeeld:

Apparaat Maximaal vermogen (Watt) Maximaal vermogen (Ampère)
Smartphone oplader 5W 0.02A
Haardroger 1800W 7.8A

Deze tabel laat zien dat hoewel beide apparaten op dezelfde spanning werken, hun benodigde hoeveelheid elektrische stroom verschilt aanzienlijk gebaseerd op hun vermogensbehoeften.

Om één ding heel duidelijk te stellen: zonder een gestandaardiseerde maateenheid zoals ampère zou het enorm lastig worden om elektrische apparatuur veilig en efficiënt te gebruiken en ontwerpen!

Wat is watt?

Het begrijpen van de eenheid watt is cruciaal als we het hebben over elektriciteit. Watt, vernoemd naar James Watt de Schotse uitvinder, is de standaardeenheid van vermogen in het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI). Het vertegenwoordigt de snelheid waarmee energie wordt gebruikt of gegenereerd. Een enkele watt staat gelijk aan één joule per seconde.

In ons dagelijks leven komen we deze term vaak tegen, bijvoorbeeld bij het kiezen van gloeilampen of andere apparaten. Een apparaat met een hoger wattage verbruikt meer energie om te functioneren dan een met een lager wattage. Dit betekent niet per se dat het krachtiger is, maar wel dat het sneller energie verbruikt.

Laten we dit eens praktisch bekijken:

 • Een standaard LED-lamp kan 10 watt gebruiken.
 • Een haardroger daarentegen kan tot 2000 watt nodig hebben.

Hieruit blijkt hoezeer het vereiste vermogen kan variëren afhankelijk van het type en de functie van elk apparaat.

Wanneer je wilt berekenen hoeveel energie je verbruikt, moet je kijken naar zowel watts als tijd. Bijvoorbeeld als je een lamp van 100 watt laat branden voor 10 uur heb je 1 kilowattuur (kWh) aan energie verbruikt want:

100 watts x 10 uur = 1 kWh

De relatie tussen ampère (de maateenheid voor elektrische stroom), volt (de maateenheid voor elektrische spanning) en watt wordt uitgedrukt door de formule:

watt = ampère × volt

Met deze basis kunnen we dus ook uitrekenen hoeveel watt bijvoorbeeld zes ampère zijn, mits we ook weten wat de spanning in volt is. Informatief gezien geeft dit ons inzicht in hoe elektrische systemen werken en helpt ons om bewuster om te gaan met ons energieverbruik.

Hoe hangen ampère en watt samen?

Begrijpen hoe ampère en watt samenhangen is essentieel als je elektronica of elektrische systemen wilt begrijpen. Het vermogen, uitgedrukt in watt (W), is het product van de stroomsterkte, uitgedrukt in ampère (A), en de spanning, uitgedrukt in volt (V). De formule die deze relatie weergeeft is P = I × V, waarbij P staat voor vermogen, I voor stroomsterkte en V voor spanning.

Stel je hebt een toestel dat 6 ampère verbruikt aan een spanning van 230 volt; het vermogen berekenen we dan als volgt:

 • Vermogen (P) = Stroomsterkte (I) × Spanning (V)
 • Vermogen (P) = 6 A × 230 V
 • Vermogen (P) = 1380 W

Dit betekent dat het toestel een vermogen heeft van 1380 watt.

Spanning (V) Stroomsterkte (A) Vermogen (W)
230 6 1380

Het is ook interessant om te weten dat, wanneer je de weerstand kent van een bepaald circuit of apparaat, je het vermogen kunt berekenen met behulp van Ohm’s wet. Deze wet zegt dat V = I × R waarbij R staat voor weerstand. Als je dus de weerstand weet en de stroomsterkte kun je alsnog het vermogen uitrekenen.

Hierdoor wordt duidelijk dat bij gelijke spanning hogere stromen leiden tot meer vermogensafgifte. Dit verklaart waarom apparaten die veel energie nodig hebben vaak werken met hogere stromen: denk maar aan een elektrisch fornuis vergeleken met een LED-lampje.

Tot slot speelt deze kennis ook een belangrijke rol bij veiligheid thuis en op werkplekken. Een correcte dimensionering van bedrading en beveiliging zoals zekeringen is cruciaal om oververhitting of zelfs brand te voorkomen. Immers, met toenemende stroomsterkte moet men ervoor zorgen dat bedrading dik genoeg is om deze veilig te kunnen geleiden.

Berekening voor het omrekenen van ampère naar watt

Om te begrijpen hoe we ampère kunnen omzetten naar watt is ’t belangrijk eerst de basisbegrippen onder de knie te krijgen. Watt is de eenheid van vermogen en geeft aan hoeveel energie er per seconde wordt gebruikt. Ampère daarentegen meet de elektrische stroom, dus hoeveel lading er per seconde door een geleider stroomt.

De formule die deze twee grootheden met elkaar verbindt is vrij eenvoudig: Watt = Ampère * Volt. Om wattage uit te rekenen hebt u dus ook het voltage nodig. In veel situaties gaan we uit van standaard 230 volt in Nederlandse huishoudens, maar dit kan variëren afhankelijk van het apparaat of systeem.

Stel je voor dat je een apparaat hebt dat werkt op 6 ampère bij een spanning van 230 volt:

 • Watt = Ampère * Volt
 • Watt = 6A * 230V
 • Watt = 1380W

Dus, een apparaat dat 6 ampère trekt op een netwerkspanning van 230 volt heeft een vermogen van 1380 watt.

Er zijn ook andere factoren die meespelen zoals de power factor bij wisselstroom, maar voor simpele berekeningen thuis kunt u vaak deze directe methode gebruiken. Het is altijd goed om ’n professional te raadplegen als precieze berekeningen nodig zijn voor complexere systemen of als veiligheid ’n rol speelt.

Hieronder vindt u nog eens de gegevens in tabelvorm:

Formule Vermogen (Watt)
W = A x V W = 6A x 230V
Resultaat W = 1380W

Door gebruik te maken van deze basiskennis kun je zelf uitrekenen wat het energieverbruik is en dit kan erg handig zijn bij het kiezen van nieuwe apparatuur of bij het inschatten van jouw elektriciteitskosten!

Samenvatting

Het omrekenen van ampère naar watt is een kwestie van de juiste formule toepassen. Stel je hebt een apparaat dat 6 ampère verbruikt op een standaardspanning van 230 volt, dan bereken je het vermogen als volgt: Watt = Ampère × Volt. Hieruit volgt dat 6 ampère gelijkstaat aan 1380 watt. Deze basiskennis is essentieel in vele situaties, bijvoorbeeld wanneer je elektrische apparaten veilig wilt gebruiken of aansluiten.

 • Formule: Watt = Ampère × Volt
 • Voorbeeldberekening: (6 \text{A} \times 230 \text{V} = 1380 \text{W})

Elektrische veiligheid thuis en op het werk kan niet onderschat worden. Het begrijpen van deze relatie tussen stroomsterkte en vermogen helpt bij het inschatten welke apparatuur op welke groepen aangesloten moet worden. Zo voorkom je overbelasting en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Bij het kiezen van de juiste zekering is deze informatie ook cruciaal. Een te hoge belasting kan leiden tot gesmolten zekeringen of erger nog, brandgevaar. Door altijd rekening te houden met het aantal watt dat door een circuit gaat, kun je veel problemen voorkomen.

In sommige gevallen kom je verschillende spanningen tegen zoals in campers of boten waar vaak gebruik wordt gemaakt van 12 volt systemen. Ook daar pas je dezelfde formule toe maar met andere waarden voor de spanning:

 • Spanning camper/boot: (6 \text{A} \times 12 \text{V} = 72 \text{W})

Zo zie je maar weer hoe belangrijk een goede basisbegrip van elektriciteit is in ons dagelijks leven. Of het nu gaat om huishoudelijke apparaten of complexere systemen; weten hoeveel watt er achter die 6 ampère schuilt geeft controle en zorgt voor veiligheid.

Conclusie

Aan het einde van ons artikel zijn we aangekomen bij een duidelijke conclusie over de relatie tussen watt en ampère. Het is niet ingewikkeld als je de formule kent: watt is gelijk aan volt maal ampère.

Stel dat we uitgaan van de standaard netspanning in Nederland, die 230 volt is, dan kunnen we berekenen hoeveel watt 6 ampère precies is. De rekensom ziet er dan als volgt uit:

Volt Ampère Watt
230 V 6 A 1380 W

Dus bij een netspanning van 230 volt levert een stroomsterkte van 6 ampère een vermogen van 1380 watt op.

 • Onthoud goed: Deze berekening gaat alleen op wanneer je te maken hebt met zuiver ohmse belastingen of wanneer de powerfactor gelijk aan één is.
 • Veiligheid voorop: Zorg altijd dat elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsnormen en laat werkzaamheden over aan professionals indien nodig.

Energieverbruik wordt dus direct beïnvloed door zowel de spanning als de stroomsterkte. Bij het kiezen van apparatuur of het inschatten van energiekosten kan deze kennis erg waardevol zijn.

Het begrip ‘watt’ geeft ons inzicht in hoeveel energie onze apparaten verbruiken en helpt ons om bewuster om te gaan met energie. Of je nu thuis bent of op het werk, inzicht hebben in deze eenheden kan bijdragen aan een efficiënter energieverbruik en kostenbesparing.

Met deze informatie hoop ik dat je nu beter begrijpt wat er bedoeld wordt met wattages en amperages en hoe ze elkaar beïnvloeden binnen elektrische systemen. Denk eraan deze kennis toe te passen bij je volgende project of aankoop!